Naprapat Sörombäcken i Dalarna

Naprapat Sörombäcken i Dalarna och Idrottsskadeklinik startade våren 1994. Vi som jobbar här är Tommy och Lennart , båda är auktoriserade naprapater samt diplomerade akupunktörer. Under årens lopp har vi behandlat alltifrån onda ryggar till idrottsskador hos både motionärer och toppidrottsmän. Vi är till och med anlitade som handledare på Naprapathögskolan, vilket också ger oss en bra återkoppling till utbildningen och en väg till vidareutveckling.

Förutom stora ytor för behandling och avkoppling finns på kliniken i Sörombäcken i Dalarna också en komplett utställning av Tempurartiklar. Om du vill så hjälper vi dig att pröva ut ortopediska kuddar och madrasser som passar just dina krav.

Du finner oss på Industrigatan 13 i Sörombäcken i Dalarna, telefon 0738-343161.. Du kan också skicka oss ett mail till Sörombäcken i Dalarna naprapat@swipnet.se om du har frågor vad det gäller symptom eller behandlingsmetoder.

Stötvågsbehandlingen (radial shockwave theraphy) utför vi i Sörombäcken i Dalarna.

Här på sidan vill vi ge dig en möjlighet att själv besluta vad just dina symptom beror av såväl hur vi behandlar de olika symptomen. Vår syfte är att ge dig en större inblick i vad vi som naprapater kan hjälpa dig med. Vi vill framhålla att symptombilderna och förklaringsmodellerna ofta är förenklade och förkortade. Vi hoppas ändå att detta kan ge er uppfattning och vägledning.

Väl mött Naprapat Sörombäcken i Dalarna och Idrottsskadeklinik

Naprapat Timmerdalen i Stockholm

Naprapat Timmerdalen i Stockholm och Idrottsskadeklinik startade hösten 1995. Vi som jobbar här är Tommy och Gunnar , båda är auktoriserade naprapater samt diplomerade akupunktörer. Under årens lopp har vi behandlat alltifrån onda ryggar till idrottsskador hos både motionärer och toppidrottsmän. Vi är också rådfrågade som handledare på Naprapathögskolan, vilket också ger oss en bra återkoppling till utbildningen och en väg till vidareutveckling.

Förutom stora ytor för behandling och avkoppling finns på kliniken i Timmerdalen i Stockholm också en fullständig utställning av Tempurartiklar. Om du vill så hjälper vi dig att testa ut ortopediska kuddar och madrasser som passar just dina krav.

Du finner oss på Björkvägen 13 i Timmerdalen i Stockholm, telefon 0738-343166.. Du kan också skicka oss ett mail till Timmerdalen i Stockholm naprapat@swipnet.se om du har frågor vad det gäller symptom eller behandlingsmetoder.

Stötvågsbehandlingen (radial shockwave theraphy) utför vi i Timmerdalen i Stockholm.

Här på sajten vill vi ge dig en möjlighet att själv fastställa vad just dina symptom beror av såväl hur vi hanterar de olika symptomen. Vår avsikt är att ge dig en större kännedom i vad vi som naprapater kan hjälpa dig med. Vi vill framhålla att symptombilderna och förklaringsmodellerna ofta är förenklade och förkortade. Vi hoppas ändå att detta kan ge er insikt och vägledning.

Väl mött Naprapat Timmerdalen i Stockholm och Idrottsskadeklinik