Naprapat Södra Grunuberg i Dalarna

Naprapat Södra Grunuberg i Dalarna och Idrottsskadeklinik startade våren 1997. Vi som jobbar här är Bengt och Mikael, båda är auktoriserade naprapater samt diplomerade akupunktörer. Under årens lopp har vi skött alltifrån onda ryggar till idrottsskador hos både motionärer och toppidrottsmän. Vi är till och med rådfrågade som handledare på Naprapathögskolan, vilket också ger oss en bra återkoppling till utbildningen och en väg till vidareutveckling.

Förutom stora ytor för behandling och avkoppling finns på kliniken i Södra Grunuberg i Dalarna också en komplett utställning av Tempurartiklar. Om du vill så hjälper vi dig att testa ut ortopediska kuddar och madrasser som passar just dina pretentioner.

Du finner oss på Kyrkvägen 13 i Södra Grunuberg i Dalarna, telefon 0738-343111.. Du kan också skicka oss ett mail till Södra Grunuberg i Dalarna naprapat@swipnet.se om du har frågor vad det gäller symptom eller behandlingsmetoder.

Stötvågsbehandlingen (radial shockwave theraphy) utför vi i Södra Grunuberg i Dalarna.

Här på webbsidan vill vi ge dig en möjlighet att själv fastställa vad just dina symptom beror av samt hur vi hanterar de olika symptomen. Vår intention är att ge dig en större kännedom i vad vi som naprapater kan hjälpa dig med. Vi vill markera att symptombilderna och förklaringsmodellerna ofta är förenklade och förkortade. Vi hoppas ändå att detta kan ge er uppfattning och vägledning.

Väl mött Naprapat Södra Grunuberg i Dalarna och Idrottsskadeklinik

Naprapat Södra Nånö i Stockholm

Naprapat Södra Nånö i Stockholm och Idrottsskadeklinik startade sommaren 1998. Vi som jobbar här är Lars och Olof , båda är auktoriserade naprapater samt diplomerade akupunktörer. Under årens lopp har vi hanterat alltifrån onda ryggar till idrottsskador hos både motionärer och toppidrottsmän. Vi är även anlitade som handledare på Naprapathögskolan, vilket också ger oss en bra återkoppling till utbildningen och en väg till vidareutveckling.

Förutom stora ytor för behandling och avkoppling finns på kliniken i Södra Nånö i Stockholm också en komplett utställning av Tempurartiklar. Om du vill så hjälper vi dig att pröva ut ortopediska kuddar och madrasser som passar just dina krav.

Du finner oss på Ängsvägen 13 i Södra Nånö i Stockholm, telefon 0738-343144.. Du kan också skicka oss ett mail till Södra Nånö i Stockholm naprapat@swipnet.se om du har frågor vad det gäller symptom eller behandlingsmetoder.

Stötvågsbehandlingen (radial shockwave theraphy) utför vi i Södra Nånö i Stockholm.

Här på hemsidan vill vi ge dig en möjlighet att självavgöra vad just dina symptom beror av som hur vi behandlar de olika symptomen. Vår syfte är att ge dig en större kännedom i vad vi som naprapater kan hjälpa dig med. Vi vill betona att symptombilderna och förklaringsmodellerna ofta är förenklade och förkortade. Vi hoppas ändå att detta kan ge er uppfattning och vägledning.

Väl mött Naprapat Södra Nånö i Stockholm och Idrottsskadeklinik