Naprapat Säljåker i Dalarna

Naprapat Säljåker i Dalarna och Idrottsskadeklinik startade våren 1995. Vi som jobbar här är Bengt och Mikael, båda är auktoriserade naprapater samt diplomerade akupunktörer. Under årens lopp har vi skött alltifrån onda ryggar till idrottsskador hos både motionärer och toppidrottsmän. Vi är också anlitade som handledare på Naprapathögskolan, vilket också ger oss en bra återkoppling till utbildningen och en väg till vidareutveckling.

Förutom stora ytor för användning och avkoppling finns på kliniken i Säljåker i Dalarna också en hel utställning av Tempurartiklar. Om du vill så hjälper vi dig att prova ut ortopediska kuddar och madrasser som passar just dina pretentioner.

Du finner oss på Skolvägen 13 i Säljåker i Dalarna, telefon 0738-343114.. Du kan också skicka oss ett mail till Säljåker i Dalarna naprapat@swipnet.se om du har frågor vad det gäller symptom eller behandlingsmetoder.

Stötvågsbehandlingen (radial shockwave theraphy) utför vi i Säljåker i Dalarna.

Här på sajten vill vi ge dig en möjlighet att själv fastställa vad just dina symptom beror av och hur vi hanterar de olika symptomen. Vår intention är att ge dig en större insyn i vad vi som naprapater kan hjälpa dig med. Vi vill betona att symptombilderna och förklaringsmodellerna ofta är förenklade och förkortade. Vi hoppas ändå att detta kan ge er uppfattning och vägledning.

Väl mött Naprapat Säljåker i Dalarna och Idrottsskadeklinik

Naprapat Södermarjum i Stockholm

Naprapat Södermarjum i Stockholm och Idrottsskadeklinik startade våren 1996. Vi som jobbar här är Tommy och Carl , båda är legitimerade naprapater samt diplomerade akupunktörer. Under årens lopp har vi behandlat alltifrån onda ryggar till idrottsskador hos både motionärer och toppidrottsmän. Vi är till och med anlitade som handledare på Naprapathögskolan, vilket också ger oss en bra återkoppling till utbildningen och en väg till vidareutveckling.

Förutom stora ytor för hantering och avkoppling finns på kliniken i Södermarjum i Stockholm också en hel utställning av Tempurartiklar. Om du vill så hjälper vi dig att testa ut ortopediska kuddar och madrasser som passar just dina behov.

Du finner oss på Parkgatan 13 i Södermarjum i Stockholm, telefon 0738-343161.. Du kan också skicka oss ett mail till Södermarjum i Stockholm naprapat@swipnet.se om du har frågor vad det gäller symptom eller behandlingsmetoder.

Stötvågsbehandlingen (radial shockwave theraphy) utför vi i Södermarjum i Stockholm.

Här på hemsidan vill vi ge dig en möjlighet att självbestämma vad just dina symptom beror av samt hur vi behandlar de olika symptomen. Vår avsikt är att ge dig en större kännedom i vad vi som naprapater kan hjälpa dig med. Vi vill betona att symptombilderna och förklaringsmodellerna ofta är förenklade och förkortade. Vi hoppas ändå att detta kan ge er insikt och vägledning.

Väl mött Naprapat Södermarjum i Stockholm och Idrottsskadeklinik