Naprapat Övertänger i Dalarna

Naprapat Övertänger i Dalarna och Idrottsskadeklinik startade vintern 1991. Vi som jobbar här är Tommy och Jan , båda är auktoriserade naprapater samt diplomerade akupunktörer. Under årens lopp har vi skött alltifrån onda ryggar till idrottsskador hos både motionärer och toppidrottsmän. Vi är även rådfrågade som handledare på Naprapathögskolan, vilket också ger oss en bra återkoppling till utbildningen och en väg till vidareutveckling.

Förutom stora ytor för användning och avkoppling finns på kliniken i Övertänger i Dalarna också en fullständig utställning av Tempurartiklar. Om du vill så hjälper vi dig att testa ut ortopediska kuddar och madrasser som passar just dina pretentioner.

Du finner oss på Granvägen 13 i Övertänger i Dalarna, telefon 0738-343141.. Du kan också skicka oss ett mail till Övertänger i Dalarna naprapat@swipnet.se om du har frågor vad det gäller symptom eller behandlingsmetoder.

Stötvågsbehandlingen (radial shockwave theraphy) utför vi i Övertänger i Dalarna.

Här på webbsidan vill vi ge dig en möjlighet att själv fastställa vad just dina symptom beror av samt hur vi behandlar de olika symptomen. Vår syfte är att ge dig en större insyn i vad vi som naprapater kan hjälpa dig med. Vi vill framhålla att symptombilderna och förklaringsmodellerna ofta är förenklade och förkortade. Vi hoppas ändå att detta kan ge er förståelse och vägledning.

Väl mött Naprapat Övertänger i Dalarna och Idrottsskadeklinik

Naprapat Övra Runby i Stockholm

Naprapat Övra Runby i Stockholm och Idrottsskadeklinik startade vintern 1995. Vi som jobbar här är Bengt och Hans , båda är auktoriserade naprapater samt diplomerade akupunktörer. Under årens lopp har vi skött alltifrån onda ryggar till idrottsskador hos både motionärer och toppidrottsmän. Vi är också rådfrågade som handledare på Naprapathögskolan, vilket också ger oss en bra återkoppling till utbildningen och en väg till vidareutveckling.

Förutom stora ytor för användning och avkoppling finns på kliniken i Övra Runby i Stockholm också en komplett utställning av Tempurartiklar. Om du vill så hjälper vi dig att testa ut ortopediska kuddar och madrasser som passar just dina krav.

Du finner oss på Villagatan 13 i Övra Runby i Stockholm, telefon 0738-343142.. Du kan också skicka oss ett mail till Övra Runby i Stockholm naprapat@swipnet.se om du har frågor vad det gäller symptom eller behandlingsmetoder.

Stötvågsbehandlingen (radial shockwave theraphy) utför vi i Övra Runby i Stockholm.

Här på sajten vill vi ge er en möjlighet att självavgöra vad just dina symptom beror av och hur vi sköter de olika symptomen. Vår syfte är att ge dig en större insyn i vad vi som naprapater kan hjälpa dig med. Vi vill markera att symptombilderna och förklaringsmodellerna ofta är förenklade och förkortade. Vi hoppas ändå att detta kan ge er uppfattning och vägledning.

Väl mött Naprapat Övra Runby i Stockholm och Idrottsskadeklinik