Naprapat Österviksfall i Dalarna

Naprapat Österviksfall i Dalarna och Idrottsskadeklinik startade sommaren 1995. Vi som jobbar här är Tommy och Jan , båda är legitimerade naprapater samt diplomerade akupunktörer. Under årens lopp har vi hanterat alltifrån onda ryggar till idrottsskador hos både motionärer och toppidrottsmän. Vi är också rådfrågade som handledare på Naprapathögskolan, vilket också ger oss en bra återkoppling till utbildningen och en väg till vidareutveckling.

Förutom stora ytor för hantering och avkoppling finns på kliniken i Österviksfall i Dalarna också en fullständig utställning av Tempurartiklar. Om du vill så hjälper vi dig att testa ut ortopediska kuddar och madrasser som passar just dina pretentioner.

Du finner oss på Parkvägen 13 i Österviksfall i Dalarna, telefon 0738-343121.. Du kan också skicka oss ett mail till Österviksfall i Dalarna naprapat@swipnet.se om du har frågor vad det gäller symptom eller behandlingsmetoder.

Stötvågsbehandlingen (radial shockwave theraphy) utför vi i Österviksfall i Dalarna.

Här på hemsidan vill vi ge er en möjlighet att självavgöra vad just dina symptom beror av samt hur vi behandlar de olika symptomen. Vår avsikt är att ge dig en större inblick i vad vi som naprapater kan hjälpa dig med. Vi vill framhålla att symptombilderna och förklaringsmodellerna ofta är förenklade och förkortade. Vi hoppas ändå att detta kan ge er uppfattning och vägledning.

Väl mött Naprapat Österviksfall i Dalarna och Idrottsskadeklinik

Naprapat Östersjö i Stockholm

Naprapat Östersjö i Stockholm och Idrottsskadeklinik startade hösten 1995. Vi som jobbar här är Bengt och Lennart , båda är legitimerade naprapater samt diplomerade akupunktörer. Under årens lopp har vi behandlat alltifrån onda ryggar till idrottsskador hos både joggare och toppidrottsmän. Vi är även verksamma som handledare på Naprapathögskolan, vilket också ger oss en bra återkoppling till utbildningen och en väg till vidareutveckling.

Förutom stora ytor för hantering och avkoppling finns på kliniken i Östersjö i Stockholm också en komplett utställning av Tempurartiklar. Om du vill så hjälper vi dig att pröva ut ortopediska kuddar och madrasser som passar just dina behov.

Du finner oss på Ängsvägen 13 i Östersjö i Stockholm, telefon 0738-343136.. Du kan också skicka oss ett mail till Östersjö i Stockholm naprapat@swipnet.se om du har frågor vad det gäller symptom eller behandlingsmetoder.

Stötvågsbehandlingen (radial shockwave theraphy) utför vi i Östersjö i Stockholm.

Här på hemsidan vill vi ge er en möjlighet att själv fastställa vad just dina symptom beror av som hur vi hanterar de olika symptomen. Vår avsikt är att ge dig en större kännedom i vad vi som naprapater kan hjälpa dig med. Vi vill betona att symptombilderna och förklaringsmodellerna ofta är förenklade och förkortade. Vi hoppas ändå att detta kan ge er förståelse och vägledning.

Väl mött Naprapat Östersjö i Stockholm och Idrottsskadeklinik