Naprapat Örtjärn i Dalarna

Naprapat Örtjärn i Dalarna och Idrottsskadeklinik startade vintern 1994. Vi som jobbar här är Tommy och Olof , båda är legitimerade naprapater samt diplomerade akupunktörer. Under årens lopp har vi behandlat alltifrån onda ryggar till idrottsskador hos både joggare och toppidrottsmän. Vi är till och med verksamma som handledare på Naprapathögskolan, vilket också ger oss en bra återkoppling till utbildningen och en väg till vidareutveckling.

Förutom stora ytor för hantering och avkoppling finns på kliniken i Örtjärn i Dalarna också en komplett utställning av Tempurartiklar. Om du vill så hjälper vi dig att prova ut ortopediska kuddar och madrasser som passar just dina krav.

Du finner oss på Björkvägen 13 i Örtjärn i Dalarna, telefon 0738-343141.. Du kan också skicka oss ett mail till Örtjärn i Dalarna naprapat@swipnet.se om du har frågor vad det gäller symptom eller behandlingsmetoder.

Stötvågsbehandlingen (radial shockwave theraphy) utför vi i Örtjärn i Dalarna.

Här på sajten vill vi ge er en möjlighet att själv fastställa vad just dina symptom beror av och hur vi hanterar de olika symptomen. Vår avsikt är att ge dig en större kännedom i vad vi som naprapater kan hjälpa dig med. Vi vill framhålla att symptombilderna och förklaringsmodellerna ofta är förenklade och förkortade. Vi hoppas ändå att detta kan ge er insikt och vägledning.

Väl mött Naprapat Örtjärn i Dalarna och Idrottsskadeklinik

Naprapat Örsö i Stockholm

Naprapat Örsö i Stockholm och Idrottsskadeklinik startade vintern 1996. Vi som jobbar här är Tommy och Nils , båda är legitimerade naprapater samt diplomerade akupunktörer. Under årens lopp har vi behandlat alltifrån onda ryggar till idrottsskador hos både joggare och toppidrottsmän. Vi är även anlitade som handledare på Naprapathögskolan, vilket också ger oss en bra återkoppling till utbildningen och en väg till vidareutveckling.

Förutom stora ytor för hantering och avkoppling finns på kliniken i Örsö i Stockholm också en fullständig utställning av Tempurartiklar. Om du vill så hjälper vi dig att prova ut ortopediska kuddar och madrasser som passar just dina krav.

Du finner oss på Ringvägen 13 i Örsö i Stockholm, telefon 0738-343141.. Du kan också skicka oss ett mail till Örsö i Stockholm naprapat@swipnet.se om du har frågor vad det gäller symptom eller behandlingsmetoder.

Stötvågsbehandlingen (radial shockwave theraphy) utför vi i Örsö i Stockholm.

Här på webbsidan vill vi ge dig en möjlighet att självbestämma vad just dina symptom beror av såväl hur vi hanterar de olika symptomen. Vår syfte är att ge dig en större kännedom i vad vi som naprapater kan hjälpa dig med. Vi vill framhålla att symptombilderna och förklaringsmodellerna ofta är förenklade och förkortade. Vi hoppas ändå att detta kan ge er insikt och vägledning.

Väl mött Naprapat Örsö i Stockholm och Idrottsskadeklinik