Naprapat Åberga i Dalarna

Naprapat Åberga i Dalarna och Idrottsskadeklinik startade vintern 1994. Vi som jobbar här är Bengt och Gunnar , båda är legitimerade naprapater samt diplomerade akupunktörer. Under årens lopp har vi hanterat alltifrån onda ryggar till idrottsskador hos både motionärer och toppidrottsmän. Vi är också verksamma som handledare på Naprapathögskolan, vilket också ger oss en bra återkoppling till utbildningen och en väg till vidareutveckling.

Förutom stora ytor för hantering och avkoppling finns på kliniken i Åberga i Dalarna också en komplett utställning av Tempurartiklar. Om du vill så hjälper vi dig att pröva ut ortopediska kuddar och madrasser som passar just dina pretentioner.

Du finner oss på Björkvägen 13 i Åberga i Dalarna, telefon 0738-343124.. Du kan också skicka oss ett mail till Åberga i Dalarna naprapat@swipnet.se om du har frågor vad det gäller symptom eller behandlingsmetoder.

Stötvågsbehandlingen (radial shockwave theraphy) utför vi i Åberga i Dalarna.

Här på webbsidan vill vi ge er en möjlighet att självbestämma vad just dina symptom beror av samt hur vi hanterar de olika symptomen. Vår intention är att ge dig en större inblick i vad vi som naprapater kan hjälpa dig med. Vi vill betona att symptombilderna och förklaringsmodellerna ofta är förenklade och förkortade. Vi hoppas ändå att detta kan ge er uppfattning och vägledning.

Väl mött Naprapat Åberga i Dalarna och Idrottsskadeklinik

Naprapat Åkerby i Stockholm

Naprapat Åkerby i Stockholm och Idrottsskadeklinik startade sommaren 1998. Vi som jobbar här är Bengt och Anders , båda är auktoriserade naprapater samt diplomerade akupunktörer. Under årens lopp har vi behandlat alltifrån onda ryggar till idrottsskador hos både motionärer och toppidrottsmän. Vi är även verksamma som handledare på Naprapathögskolan, vilket också ger oss en bra återkoppling till utbildningen och en väg till vidareutveckling.

Förutom stora ytor för behandling och avkoppling finns på kliniken i Åkerby i Stockholm också en fullständig utställning av Tempurartiklar. Om du vill så hjälper vi dig att testa ut ortopediska kuddar och madrasser som passar just dina pretentioner.

Du finner oss på Strandvägen 13 i Åkerby i Stockholm, telefon 0738-343134.. Du kan också skicka oss ett mail till Åkerby i Stockholm naprapat@swipnet.se om du har frågor vad det gäller symptom eller behandlingsmetoder.

Stötvågsbehandlingen (radial shockwave theraphy) utför vi i Åkerby i Stockholm.

Här på sajten vill vi ge er en möjlighet att själv fastställa vad just dina symptom beror av som hur vi sköter de olika symptomen. Vår avsikt är att ge dig en större inblick i vad vi som naprapater kan hjälpa dig med. Vi vill betona att symptombilderna och förklaringsmodellerna ofta är förenklade och förkortade. Vi hoppas ändå att detta kan ge er insikt och vägledning.

Väl mött Naprapat Åkerby i Stockholm och Idrottsskadeklinik