Nacke

  • Nackspärr
    Akuta huggsmärtor vid rörelse av nacken är ofta orsakade av statisk felbelastning eller av drag över nacken. Låsningar i kotpelaren samt aktiva triggerpunkter orsakar nackspärren. Felaktig sovställning tex för hög eller för låg kudde eller att man legat snett med huvudet kan också ge nackspärr. Detta beror på att muskler i nacken haft en kortposition under en längre tid. Detta gör att muskler kan dra ihop sig. Behandling görs efter att noggrant kontrollera vilka muskler och kotor som samverkar till att på ett felaktigt sätt ge rörelseinskränkning och därav smärta. Behandling kan utföras med manipulation, mobilisering, specifik stretching, strömbehandling eller akupunktur.
  • Stelhet
    Stelhet kan bero på spända muskler i nacke/skulderparti. Detta uppstår vanligen av monotont/statiskt arbete. Till exempel arbete framför bildskärm. Liten belastning under lång tid påverkar muskulaturen negativt. Detta ger muskelspänningar med triggerpunkter (muskelknutor). Detta behandlas oftast med ström i kombination med stretching, eller akupunktur.
  • Värk
    Molande värk eller värk i nacken är oftast orsakade av triggerpunkter som strålar smärta i nacke eller upp i huvudet. Orsakas ofta av en längre tids statiskt arbete. Detta behandlas med akupunktur eller interferensstöm och triggerpunktsbehandling.