Fot

Vrickningar och stukningar i fotlederna är de vanligaste orsakerna till smärta och stelhet i foten. Vid en stukning kan man få uttöjda ledband, vanligen på utsidan av foten, men i vissa fall i andra ledband. Det kan även uppstå muskelbristningar vid kraftiga stukningar. Behandling avgörs om det är i ett akut eller i ett kroniskt stadium.

 

  • Hälsporre
    Detta tillstånd gör ont under trampdynan i hälen när man går utan skor på ett hårt underlag. I svårare fall har man även morgonstelhet med svårare smärtor när man går upp ur sängen. Hälsporre kommer av en inflammation i ett muskelfäste under foten. Inflammationen kan komma efter en överansträngning av foten eller av en kalkutfällning i samma muskelfäste. Detta besvär kan pågå i flera år utan att gå över av sig självt vilket är mycket jobbigt för den som fått ont. Tidigare har det varit ett mycket svårbehandlat tillstånd, men nu kan vi på kliniken behandla detta med Radial Shockwave Therapy.
  • Hälsena
    Ont i hälsenan beror ofta på inflammation i hälsenan eller i någon av slemsäckarna runt hälbenet. Hälseneinflammation uppkommer vanligen efter kraftig överansträngning av vadmuskulaturen. Detta kan orsaka små bristningar som sedan ger ärrbildningar. Typiskt för dessa diagnoser är att man inte har vilovärk utan bara värk när man belastar senan. Lokal ömhet är mycket vanligt. Vi behandlar hälsenor med Radial Shockwave Therapy med mycket goda resultat.