Axel

 • Inklämmning (impigment)/Supraspinatussenan
  Kraftig smärta i axeln då armen förs utåt sidan beror ofta på att en sena kommer i kläm i axeln. Senan blir irriterad och svullen och besvären ökar mer och mer. Behandlingen är Radial Shockwave Therapy (swiss dolor clast). Denna behandling är mycket effektiv. Akupunktur är också en behandlingsmöjlighet.
 • Muskelfästesskador
  Inflammationer och smärttillstånd i olika muskelfästen runt axelleden är vanligt förekommande. Dessa ger ofta huggsmärtor i vissa rörelser. Statisk belastning, arbete ovanför huvudet, eller olika typer av våld mot axeln är vanliga orsaker till dessa skador. Radial Shockwave Therapy (swiss dolor clast) är en mycket effektiv behandling.
 • Axelvärk
  Värk i axlarna beror ofta på triggerpunkter i muskulaturen runt axelleden. Dessa ger ofta en intensiv värk ffa vid vila. Behandling ges med Interferensström och triggerpunktsbehandling.
 • Frozen Shoulder
  Långvariga besvär med muskelfästen i axeln kan ge ett tillstånd i axeln då ledkapseln stramas åt runt leden och ”låser” ledkulan mot skulderbladet. Detta kallas Frozen Shoulder och är ett långvarigt besvär som dock går över av sig själv inom ett till två år. Med rätt behandling kan man dock minska smärtorna och lidandet.
 • Nyckelledsproblem
  Nyckelbenet ledar mot både skulderbladet och bröstbenet. I dessa leder kan det uppstå låsningar som kan ge smärttillstånd i axel/skulderregionen. Detta kan behandlas med manipulation.
 • Axelledsproblem
  Leden mellan överarmen och skulderbladet kan ibland låsa sig eller få inskränkt rörlighet i vissa riktningar. Detta ger ofta smärta i vissa lägen av axelns rörelse. Behandling görs med artikulering eller manipulation.
 • Musarm
  Arbete med data mus ger en statisk belastning av vissa muskler runt axel och armbågsleden. Detta kan leda till muskelfästesskador och triggerpunkter i dessa muskelgrupper. Det kan ge värk och rörelsesmärta i axel och arm. Det finns ett flertal behandlingstekniker att tillgå.
 • Bursiter/Slemsäcksinflamation
  Senor och muskler i axeln skyddas från olika benutskott med slemsäckar. Dessa kan överbelastas och ge värk och rörelsesmärta lokalt i området. Behandling ges med Radial Shockwave Therapy (swiss dolor clast).