Armbåge

  • Tennisarmbåge
    Tennisarmbåge eller lateral epikondylit som är diagnosen. Detta tillstånd gör ont på utsidan av armbågen. Oftast föreligger ingen vilosmärta. Det gör ont när man använder/belastar ovansidan av underarmens muskler. Exempelvis skruva med skruvmejsel lyfta en tillbringare, eller lyfta ett mjölkpaket. Tennisarmbåge uppkommer ofta efter en längre tids överbelastning av underarmen, exempelvis mycket skruvande eller användande av hammare, eller mycket användande av datormus. Vi behandlar detta med Radial Shockwave Therapy med mycket goda resultat.
  • Golfarmbåge
    Medial epikodylit eller golfarmbåge är samma typ av problem som tennisarmbåge men är lokaliserad till insidan av armbågen. Detta gör oftast ont när man greppar om någonting. Detta tillstånd gör oftast ont när man aktivt använder armen. Brukar inte smärta i vila. Vi behandlar detta med Radial Shockwave Therapy med mycket goda resultat.