Arm

  • Musarm
    Värk runt skulderbladet ofta med utstrålning ner mot armbågen är ett tillstånd som ofta kallas musarm. Denna värk uppkommer av överbelastning av vissa muskler runt axel och skulderblad. Denna överbelastning kan uppstå av exempelvis långvarig statiskt arbete med mus. Lite belastning under lång tid kan ge upphov till mycket spända muskler. Musarm kan även ge exempelvis smärta i axeln när man för armen ut från kroppen. Detta är ett mycket vanligt besvär som vi behandlar på kliniken. Behandlings metod avgörs beroende på vilka strukturer som är involverade. Vanligtvis används Interferensström, Triggerpunkts behandling, Stretching. Om inklämning diagnostiseras använder vi Radial Shockwave Therapy.
  • Handled
    Besvär i handleden kan uppstå av till exempel av låsningar i något av handens ben. Smärta kan även komma av senskideinflammationer. Handledslåsningar behandlar vi med manipulation. Det finns flera varianter på handledssmärta, för att få mer information om ditt problem, kontakta oss.